โรงเรียนนายเรือ
204 โรงเรียนนายเรือ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 rtna@navy.mi.th โรงเรียนนายเรือ โทร. 0 2475 3995, 0 2475 7435 ระหว่างเวลา 08.00 -​16.00 น. ทุกวันราชการ ตอบปัญหาในการกรอกข้อมูลและการชำระเงิน โทร. 02-071-2116